1986 startades Öarnas bilservice av Rolf Johansson. Bilverkstaden är precis som då centralt beläget på Öckeröarna, nära Tappen på Hönö. Lokalen är densamma som då, men kom att renoveras 2009 då Rolfs son Mikael tog över verksamheten. Fram till 2016 kom Rolf och Mikael att vara de arbetande i verkstaden, men i början av 2017 behövdes förstärkning och Rickard började arbeta i verkstaden.