Vår historia

Börjesson's Oljor startades 1/12-1974 av Irén & Stig Börjesson, men är i grund och botten mycket äldre än så. Stigs morfar August Corneliusson började 1920 att sälja dieselolja till fiskebåtar på Öckerö.

  • 1965 började Stig jobba på tankbåten "Bodil" i Öckerö hamn.

  • 1974 köpte Iren och Stig oljeverksamheten. Företagets huvudsyssla var då att sälja olja till fiskebåtar och villaolja i Öckerö kommun.

  • 1981 kom Stigs bror med Tomas och Inga Börjesson med som delägare och försäljningen utökades med att sälja olja till fiskebåtar på Östkusten. Under åren därefter har vi utökat vår försäljning och har köpt upp flera olika oljeföretag på öarna; ÖFA på Öckerö, Alfreds oljor på Hönö Knippla och Fotö. 

  • 1996 köptes tankbåten Delfin från Rederi Brevik på 160 Kbm.

  • 2001 slutade Inga & Tomas och Sebastian Börjesson köpte deras andel.

  • 2013 sålde Irén och Stig sin del av firman till Sebastian som äger 100 %

  • 2014 byggdes tankbåten Delfin om från 160-120 Kbm och gjorde dubbelbotten på ö-varvet.

  • 2017 köptes en ny tankbil på 18 Kbm.